Kesan buruk vandalisme

KESAN VANDALISME OLEH REMAJA

Siapakah yang harus ditunding jari, ibu bapa atau pihak sekolah? Mereka hendaklah mempunyai sikap menjaga tepi kain orang jika ingin menbendung masalah seumpama ini.

Pihak masyarakat kawasan tertentu juga perlu bersepakat bagi menangani vandalisme seperti mengenakan denda kepada pelaku yang melakukan perkara tersebut.

Selain berfungsi sebagai media hiburan dan sumber maklumat terkini, media massa juga seharusnya ada tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Peranan media massa juga amat penting bagi membendung masalah vandalisme pada masa kini. Secara tidak langsung sekiranya anak sudah diingatkan dengan falsafah ini maka sudah tentu masalah vandalisme tidak seteruk hari ini.

Masyarakat susah untuk membuat perhubungan semasa dalam keadaan kecemasan. Kesedaran perlu diterapkan untuk membentuk jiwa remaja yang sihat dan fikiran yang matang sebelum melangkah ke alam dewasa.

Masalah vandalisme ini juga bakal menimbulkan pelbagai kesulitan kepada masyarakat umum. Perbuatan ataupun perlakuan mencoteng, mengotorkan benda-benda, ataupun merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalisme.

Mereka mungkin beranggapan bahawa perbuatan itu amat menyeronokkan dan juga dapat membalas dendam kepada pihak sekolah yang mewajibkan peperiksaan dijalankan. Gejala vandallisme boleh dilakukan secara sendirian atau berkumpulan,tetapi kebanyakan vandalisme adalah dilakukan dalam berkumpulan.

Tuesday, March 29, Kesan Vandalisme Terdapat banyak kesan yang dapat dilihat oleh fizikal dan juga emosi. Contohnya basah ketika menunggu bas kerana atap di perhentian bas rosak sebab tidak dapat menghalang hujan yang turun.

Secara tidak langsung, nama serta imej negara kita Malaysia akan turut terjejas dengan perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini. Begitu juga dengan vandalisme yang memberi banyak kesan yang dapat dilihat oleh fizikal dan juga emosi. Selain itu,tekanan juga adalah salah satu faktor yang mendorong vandalisme berlaku.

VANDALISME

Jumlah kerugian akibat perbuatan vandalisme ini amatlah besar. Mereka perlu tahu aktiviti yang dilakukan oleh anak mereka supaya boleh memberi nasihat positif kepada anak mereka. Peranan Ibu Bapa dan Keluarga Ibu bapa berperanan memberi tunjuk ajar kepada golongan remaja tentang falsafah kepentingan harta benda awam.

Faktor- faktor dalaman seperti emosi atau tekanan jugalah akan menyebabkan aktiviti vandalisme berlaku. Pihak sekolah patut memberi nasihat dan bimbingan kepada pelajar mengenai kepentingan harta awam. Bagi remaja yang melakukan vandalism, mereka perlulah insaf dan bertaubat serta menjadi individu yang berketerampilan beriltizam dan pragmatik agar visi akan dapat dilahirkan dengan jayakan.

Mereka mudah meyimpang daripada lunas yang murni dan berakhlak, kini mereka hidup bebas tanpa segan silu dan tidak menghiraukan masyarakat apabila melakukan pelbagai gejala sosial.

Berita yang berkaitan dengan gejala ini setiasa dipaparkan di atas surat khabar. Ibu bapa perlu mengasihi dan mendampingi anak-anak mereka supaya tidak berlaku kebosanan dan kekosongan di hati remaja. Mereka yang tidak bertimbang rasa ini bertindak merosakkan telefon awam serta tandas awam yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk melukis serta menulis perkara yang bukan-bukan di dinding sesebuah bangunan dan sebagainya.

Menurut kajian yang dijalankan vandalisme dendam dilakukan oleh remaja yang ingin bebas dan berlatarkan keluarga yang bermasalah. Langkah-langkah mengatasi vandelisme i. Mereka perlu tahu aktiviti yang dilakukan oleh anak mereka supaya boleh memberi nasihat yang baik. Isi-isi yang dipapar patutlah bermakna dan berpendidikan dan media massa hendaklah mengurangkan menawarkan program-program yang akan menberi idea yang negatif dan tidak bermoral kepada remaja seperti menawarkan iklan rokok,dan drama-drama yang tidak berfaedah.

Selain itu, masyarakat tidak selesa ketika menggunakan harta benda awam yang lain. Penguatkasaan dan pelaksanaan undang-undang perlu dijalankan secara berkesan oleh pihak berkenaan. Masyarakat yang pincang akhirnya akan melahirkan produk yang pincang. Berlakunya vendalisme ini adalah disebabkan untuk mendapatkan sesuatu, contohnya duit dari telefon awam.

Selain daripada pengaruh rakan sebaya, kebanyakan remaja yang melakukan vandalisme adalah disebabkan kekurangan kasih sayang dan perhatian daripada ibu dan bapa. Sekiranya perbuatan vandalisme tidak dikawal dengan baik,ia akan membawa kesan buruk kepada masyarakat dan keamanan masyarakat akan terjejas.

Salah satu faktor yang menyebabkan kejadian di atas berlaku adalah vandalisme. Ini bermaksud mereka hanya memuaskan keperluan anak-anak mereka dari segi fizikal,tetapi bukan dari segi mental. Sebagai contoh ,kerosakkan harta benda awam seperti telefon awam akan menyebabkan ia tidak dapat berfungsi pada masa kecemasan dan perkara ini mungkin akan menyebabkan kehilangan nyawa atau mengalami kerugian kepada orang lain.

Penubuhan Rukun Tetangga merupakan salah satu badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab mengelakkan gejala vandalisme berlaku terutamanya berdekatan dengan kawasan perumahan mereka.2 NOMBOR ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Biodata 1 2 Isi Kandungan 2 3 Penghargaan 3 4 Pendahuluan 4 5 Soalan 5 6 Tugasan 1 Pengenalan Pandangan agama mengenai pergaulan bebas Punca pergaulan bebas Kesan pergaulan bebas Langkah menangani isu 6 - 12 7 Refleksi 13 - 14 8 Tugasan 2 9 Bibliografi 27 10 Lampiran 28 3.

Hal ini sudah tentu akan menjejaskan ekonomi Malaysia kerana pelancong luar tidak sudi untuk melancong ke negara kita akibat keadaan alam sekeliling yang buruk serta rakyat yang tidak prihatin.

Kesannya, industri pelancongan akan merosot.

Pada masa yang sama, hal ini boleh memberikan kesan buruk kepada rakyat negara/5(8). Vandalisme perlu dibendung dan dihentikan. Meningkatkan kos menyelenggara akan memberi kesan kepada kurangnya peruntukan untuk membina kemudahan awam yang baru Kegiatan merosakkan hak milik awam atau vandalisme adalah perbuatan khianat yang semakin berleluasa.

Vandalisme boleh memberi kesan kepada individu, masyarakat, dan negara. Kebanyakan individu yang melakukan vandalisme hanya untuk melepaskan geram dan sesetengahnya untuk memenuhi kepuasan hati. Hal demikian memberikan kesan kepada individu untuk melakukan perbuatan yang sama itu lagi jika masalah ini masih berterusan.

Kenaikan Harga BarangSoalan contoh:Masalah kenaikan harga barang yang berpunca daripada kenaikan harga petrol telah memberikan banyak kesan kepada para pengguna di negara fmgm2018.coman kesan-kesan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah fmgm2018.com ingin mengingatkan pelajar bahawa soalan-soalan contoh di atas cuma sebagai.

The role of the heart is to pump oxygen-rich blood to every living cell in the body. In order to achieve its goal, it must continuously beat for a person’s entire lifespan.

Download
Kesan buruk vandalisme
Rated 0/5 based on 13 review